voorzitter: hannes kiel

secretaris: robert van der werf

1e penningmeester : hermien haarman

2e penningmeester : jan kiel

 

beheerder : Ronny veenstra

ass.beheerder : herman haarman